Over ONS

In de zomer van 2021 sloegen Rik Lubbers en Viktor van ’t Klooster de handen ineen om ONS op te richten. Een nieuwe lijst voor de Universiteitsraad van de Technische Universiteit was geboren. Met vier andere actieve bestuurders werd de lijst opgezet en op 3 november 2021 werd de eerste negenkoppige lijst van ONS openbaar gemaakt. Een grote verrassing voor velen.

De reden voor ONS om een nieuwe lijst op te zetten is om de Universiteitsraad dichterbij de student te brengen. Er zijn zoveel studenten op onze mooie campus. Al deze studenten dienen vertegenwoordigt te worden en zich prettig te voelen. Daar zorgt ONS voor. ONS is er niet alleen voor de studenten van nu, maar ook voor de studenten van de toekomst. Er ontbreekt een lange termijn visie binnen de Universiteitsraad. ONS gaat hier wat aan doen. 

Visie

Dit verkiezingsprogramma is na 3 maanden van hoor en wederhoor tot stand gekomen op onze openbare inspraaksessies, iedere maandag om 16:30 in de Zwarte Doos. Tientallen studenten van allerlei achtergronden hebben bijgedragen aan een goede vertegenwoordiging van de gehele studentenpopulatie. 

Studentenwelzijn

De afgelopen jaren is gemerkt dat het welzijn van studenten achteruit is gegaan. In deze tijd is vaak belooft hier beterschap aan te brengen, maar tot onzer spijt is dit nog niet gebleken.  

DCorona-pandemie heeft dit niet beter gemaakt, steeds meer studenten ervaarde een verhoogde psychische druk en konden hun hoofd niet legen bij hun verenigingen.  

ONS tracht middels marginal gains het algehele welzijn onder de TU/e populatie te verhogen. Om dit te bereiken streeft ONS voor de volgende punten:

 • Duidelijk alcoholbeleid, ook na 2030. Het moet mogelijk blijven om alcohol te kunnen schenken bij borrels en recepties op de TU/e-campus.
 • Op de campus is het muisstil in de liften, de introductie van rustgevende achtergrondgeluiden in de lift moet je reis een stuk aangenamer maken. 
 • Chaos door scooters verminderen. Het aanwijzen van vaste plaatsen voor scooters en het liefst een verbod op het vrij plaatsen van scooters. 
 • Ter bevordering van de concentratie het verder ontwikkelen van gelimiteerde toegang tot de bibliotheek in Metaforum voor niet studenten rond de tentamenperiodes: poortjes. 

Transparantie 

In de wandelgangen wordt steeds vaker geklaagd over de afstand tussen de Universiteitsraad (UR) en de studentenpopulatie. Voor ONS is dit een kwalijke zaak.

ONS wil het proces van de UR transparanter maken en dichter bij de studenten brengen. Dit gaan we bereiken door: 

 • Het voorstellen van een onafhankelijke ombudspersoon voor vakevaluaties casu quo het behouden van de kwaliteit van onderwijs.

   

 • Er moet een einde komen aan de onoverzichtelijkheid van het OER. De manier waarop deze jaarlijks wordt aangepast maakt het niet beter. Het proces van het vaststellen van de OER is momenteel versoberd door de Corona-pandemie; nu is de tijd om stappen te zetten!

   

 • Betere communicatie naar de studenten over wat er besproken is in de UR.

   

 • Een wekelijks openbaar moment om met ONS te praten over wat er beter kan op de TU/e. 

   

Lange termijn

De UR moet zich volgens ONS meer focussen op de strategie en de lange termijn van de TU/e en niet alleen focussen op ad hoc problemen. De waan van de dag moet niet leidend zijn in het beeld van de functie van de UR. 

Voor ONS is het belangrijk dat de komende lichtingen studenten ook genieten van goede kwaliteit onderwijs aan de TU/e. Daarom wil ONS graag vooruitkijken, verder dan 2030. 

We zijn er niet alleen voor de studenten van nu,  
maar ook voor de latere cohorten.

Het afgelopen decennium is de TU/e zeer snel gegroeid, onder andere door de succesvolle werving van internationale studenten. Dit heeft ‘groeistuipen’ opgeleverd, zoals een personeelstekort en hoge werkdruk voor zowel student als docent. Ook is de TU/e de afgelopen tijd gezakt in de toonaangevende rankings, waardoor het imago en kwaliteit van de TU/e onder druk staat.  

Wat ONS betreft is de TU/e nu op zijn ideale omvang qua studentenaantallen. De komende jaren moeten daarom in het teken staan van verdieping en kwaliteitsverbetering. Het personeelstekort moet worden weggewerkt. De TU/e moet meer doen om kloven en barrières tussen verschillende groepen studenten weg te nemen. Dat begint bij de integratie van de internationale studentengemeenschap in de bestaande Nederlandse studentengemeenschap.  Wat ONS betreft zouden internationale studenten en Nederlandse studenten elkaar meer moeten kunnen ontmoeten naast de colleges. Wie langer dan een jaar in Nederland verblijft, moet worden gestimuleerd om de Nederlandse taal te leren.  

Als laatste, studenten studeren steeds korter, terwijl veel kennis en kunde gehaald kan worden door zogeheten langstudeerders. De negatieve houding tegenover langstudeerders is een breed maatschappelijk probleem. ONS bepleit dat het mogelijk moet zijn om langer over je studie doen, omdat dit zeer waardevol kan zijn voor zowel de individuele ontwikkeling als om het collectief geheugen van de TU/e op peil te houden. Immers, lang niet iedereen is voldoende ‘vakvolwassen’ op zijn 23e.

Kandidaten

               #1 Rik Lubbers

      #2 Viktor van 't Klooster

               #3 Yuri Copal

     #4 Kevin Grinwis

         #5  Hilde Lucassen

               #6 Heleen Smeets

   #7 Sofie van Stam

        #8 Pieter Teunissen

             #9 Karsten Slakhorst

Contact

Neem contact met ons op

info@onstue.nl