Over ONS

ONS is blij dat we het vertrouwen hebben gekregen om in ons eerste jaar verkozen te worden in de Universiteitsraad. Met oude en neiuwe gezichten willen wij het succes van afgelopen jaar verlengen naar een nieuwe termijn komend jaar. Onderop deze pagina kunt u de lijst aanschouwen!

In de zomer van 2021 sloegen Rik Lubbers en Viktor van ’t Klooster de handen ineen om ONS op te richten. Een nieuwe lijst voor de Universiteitsraad van de Technische Universiteit was geboren. Met vier andere actieve bestuurders werd de lijst opgezet en op 3 november 2021 werd de eerste negenkoppige lijst van ONS openbaar gemaakt. Een grote verrassing voor velen.

De reden voor ONS om een nieuwe lijst op te zetten is om de Universiteitsraad dichterbij de student te brengen. Er zijn zoveel studenten op onze mooie campus. Al deze studenten dienen vertegenwoordigt te worden en zich prettig te voelen. Daar zorgt ONS voor. ONS is er niet alleen voor de studenten van nu, maar ook voor de studenten van de toekomst. Er ontbreekt een lange termijn visie binnen de Universiteitsraad. ONS gaat hier wat aan doen. 

Visie

Dit verkiezingsprogramma is na 3 maanden van hoor en wederhoor tot stand gekomen op onze openbare inspraaksessies, iedere maandag om 16:30 in de Zwarte Doos. Tientallen studenten van allerlei achtergronden hebben bijgedragen aan een goede vertegenwoordiging van de gehele studentenpopulatie. 

Studentenwelzijn

De afgelopen jaren is gemerkt dat het welzijn van studenten achteruit is gegaan. In deze tijd is vaak belooft hier beterschap aan te brengen, maar tot onzer spijt is dit nog niet gebleken. De (financiële en maatschappelijke) druk op studenten om zo snel mogelijk hun studie af te ronden is enorm en dat terwijl jouw studententijd dé periode is om jezelf te ontdekken, ontplooien en ontwikkelen op wat voor manier dan ook.

De Corona-pandemie heeft dit uiteraard niet beter gemaakt, steeds meer studenten ervaarden een verhoogde psychische druk en konden hun hoofd niet legen op de plekken waar zij dit graag zouden willen doen.

ONS tracht middels marginal gains het algehele welzijn onder de TU/e populatie te verhogen. Om dit te bereiken streeft ONS naar de volgende punten:

 • Voldoende en kwalitatieve faciliteiten op het gebied van welzijn en amusement.
  Op het gebied van sportieve ontwikkeling is er geen goede balans tussen vraag en aanbod. De TU/e moet in overleg met sportverenigingen elk jaar evalueren of en waar de capaciteit moet worden uitgebreid om zo een duurzame sportcultuur te waarborgen.

  Hoe kan het dat er zo weinig plek is voor cultuurverenigingen? Hubble is een fantastische oplossing, maar dit moet toch beter kunnen?
 • De collegevrije week (de week voor de tentamenperiodes) moet voor alle studenten door alle faculteiten op gelijke wijze gehandhaafd worden.
 • De student moet weer naar de campus komen en fysiek onderwijs is de norm. Een levendige campus met een hechte gemeenschap zal het algemene welzijn verhogen. Vanzelfsprekend horen hier ook voldoende voorzieningen bij. ONS vindt dat de TU/e moet kijken naar de mogelijkheid om poortjes te plaatsen om zo plaatsen voor TU/e-studenten te waarborgen.
 • De campus is een veilige locatie voor veel studenten om sociale contacten te kunnen onderhouden. Borrels spelen hier een grote rol in. Daarom is het van belang dat
  borrels betaalbaar blijven voor studenten. ONS is tegen onnodig ophogen van
  bierprijzen en wil hier duidelijk beleid over hebben. Daarnaast moet er prioriteit
  gegeven worden aan universiteitsbrede feesten (Het Feest, BorrelXL, MomenTUm)
  bij het vrijgeven van geluidsdagen. Dit is het meest bevorderend voor de levendigheid op de campus en brengt meer cohesie tussen verschillende groepen op de TU/e.
 • Natuurlijk moeten ook internationale studenten een prettige tijd beleven op de TU/e. Om dit te bevorderen is betrokkenheid binnen verenigingen een goede optie. Hierdoor krijgen ze meer contact met Nederlandse studenten en ontstaat een betere integratie. Door korte lijntjes is het ook makkelijker om internationale studenten beter te begeleiden in het leren van de Nederlandse Taal. Met of van jouw vrienden leren is immers veel leuker!

Transparantie 

In de wandelgangen wordt steeds vaker geklaagd over de afstand tussen de Universiteitsraad (UR) en de studentenpopulatie. Voor ONS is dit een kwalijke zaak.

ONS wil het proces van de UR transparanter maken en dichter bij de studenten brengen. Dit gaan we bereiken door: 

 • Het voorstellen van een onafhankelijke ombudspersoon voor vakevaluaties casu quo het behouden van de kwaliteit van onderwijs.
 • Een betere en algemene/partijonafhankelijke feedbackloop voor input vanuit studenten voor de universiteitsraad en wat ermee gedaan wordt.
 • De relevante uitkomsten van overleggen binnen de universiteitsraad moet eenvoudig online vindbaar zijn voor studenten en medewerkers in een behapbaar format. 
 • Herstructureren van het intranet en soortgelijke informatievoorziening. 
 • Een wekelijks openbaar moment om met ONS te praten over wat er beter kan op de TU/e. 

Lange Termijn 

De UR moet zich volgens ONS meer focussen op de strategie en de lange termijn van de TU/e en niet alleen focussen op ad hoc problemen. De waan van de dag moet niet leidend zijn in het beeld van de functie van de UR. 

Voor ONS is het belangrijk dat de komende lichtingen studenten ook genieten van goede kwaliteit onderwijs aan de TU/e. Daarom wil ONS graag vooruitkijken, verder dan 2030. 

We zijn er niet alleen voor de studenten van nu,  
maar ook voor de latere cohorten.

Het afgelopen decennium is de TU/e zeer snel gegroeid, onder andere door de succesvolle werving van internationale studenten. Dit heeft ‘groeistuipen’ opgeleverd, zoals een personeelstekort en hoge werkdruk voor zowel student als docent. Ook is de TU/e de afgelopen tijd gezakt in de toonaangevende rankings, waardoor het imago en kwaliteit van de TU/e onder druk staat.  

Daarom komt ONS met de volgende punten:

 • Voorkomen dat de aankomende groei van de universiteit en studentenaantallen de kwaliteit van het onderwijs achteruit laat gaan en het persoonlijke karakter van de

  TU/e ontneemt. Door vroeg in het stadium betrokkenheid te hebben van studentenverenigingen en teams over hoe de TU/e en de verenigingen/teams zich hierop kunnen voorbereiden.

 • Adequate monitoring implementatie hernieuwing Bachelor College en vroegtijdige betrokkenheid bij het opzetten van de plannen voor een eventuele hernieuwing Graduate School.
 • Nieuwe Rector van de TU/e moet oog hebben voor studenten(teams) en open staanom met hen samen te werken voor een sterke academische basis op de TU/e.

Kandidaten 2022

               #1 Yuri Copal

      #2 Emma Berkvens

               #3 Rik Lubbers

     #4 Kevin Grinwis

         

     #5 Jeannique Wagenaar

   #6 Viktor van 't Klooster

        #7 Dennis Andreoli

             #8 Eline Wouters

Contact

Neem contact met ons op

info@onstue.nl